Zbigniewa Wojciechowicza "Piosenki z (kon)tekstem"

Wydział Literatury
Prowadzący: Andrzej Fac
Typ: spotkanie
Miejsce: Świetlica w Rybnym, Gdańsk Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
Data: 2015.08.29 18:00 - 20:00

Zbigniew Wojciechowicz – na świecie pojawił się w Halloween wraz z mikroprocesorem, w mieście, w którym urodził się jeden z polskich prezydentów; dorastał wraz z ruchem punk, o kilka miesięcy minął się z Wojaczkiem, Morrisonem i towarzyszem Chruszczowem.

 

Pół życia mieszkał w Karlinie – „to tam, gdzie TA ropa”. W przerwach pomiędzy pisaniem wierszy uczy w szkole, gra na gitarze, śpiewa, biega i wędruje po górach. Drugą połowę życia mieszka w Policach.

 

Publikował między innymi w „Toposie”, „Pograniczach”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Blizie”, „Portetach” oraz w kilkunastu antologiach. Wyróżniony na kilku konkursach poetyckich. Jego wierszom Wacław Tkaczuk poświęcił audycję w Programie 2. Polskiego Radia.

 

Na swoim koncie ma dwa tomiki wierszy: „Anioły Bliźniacze” i „ORWO”. W przygotowaniu trzeci – „Dulszczynea”.

 

Z gitarą nie rozstaje się od czasów technikum rolniczego, kiedy to i gdzie to zaczął uczyć się obsługi tego instrumentu. Śpiewa własne piosenki oraz piosenki znanych i uznanych w myśl zasady inżyniera Mamonia: „się podobają te melodie, które już raz słyszałem”.

 

Na scenie pojawiał się wśród takich artystów jak: Mirosław Czyżykiewicz, Wolna Grupa Bukowina, Stanisław Sojka, Grzegorz Bukała, Elżbieta Adamiak, Andrzej Poniedzielski, Zbigniew Łapiński, Konrad Materna, Tomasz Wachnowski, Andrzej Ciborski, pan Mietek ze Zgierza i Jan Nowak spod Ostrołęki.

 

Część jego przyjaciół twierdzi, że najlepiej wychodzą mu piosenki subtelne i delikatne, druga część uważa, że „fajnie, jak drze ryja”.

 

Program „Piosenki z (kon)tekstem” powstał wiele lat temu i do znudzenia tłuczony jest na wszelkich scenach, jednakże ciągle z inną zawartością, bo i tekst i kontekst zmienia się z każdym rokiem. A tychże „roków” przybywa z roku na rok.

 

 

Ewa Poniznik ur. 5.01.1988r. Obecnie mieszka i pracuje w Gdańsku

 

Absolwentka Filologii rosyjskiej i Filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka Instytutu im. A.S. Puszkina w Moskwie, obecnie na I roku Filologicznych Studiów Doktoranckich UG. Na swoim koncie ma wyróżnienia i nagrody ogólnopolskich konkursów poetyckich ( Nagroda Burmistrza w VI Konkursie Literackim w Debrznie 2011, m.in. II miejsce w konkursie poetyckim Nadnoteckich Dni Literatury 2012, III miejsce Konkursu Jednego Wiersza XVIII Chojnickiej Nocy Poetów 2012r., wyróżnienie drukiem w XXII OKP im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 2015) i  turniejów jednego wiersza (np. III miejsce w XIII Poetyckim Praniu na Strychu 2014r., III miejsce w XIII Połowach Poetyckich w Gdyni 2014, I miejsce w TJW Młodej Ambitnej Literatury Trójmiasta MALT 2014, II miejsce w TJW MALT 2012, II miejsce w TJW Nagrody Literackiej Gdynia 2011).

 

Jej wiersze były tłumaczone na język białoruski.

 

Publikowała w Blizie, Autografie, białoruskim dodatku do gazety Nowy Czas „Literaturnaja Biełarus” oraz antologiach pokonkursowych. W 2011 wydała arkusz poetycki „czas teraźniejszy niesumienny.

Miasto Gdańsk
Projekt współfinansowany ze środków Miasta Gdańska.