Spacer oliwski: Gdzie polany na Polankach?

Wydział Oliwistyki. Katedra Wiedzy
Prowadzący: Marek Chomicki
Zapisy od: 2017.05.01
Typ: spotkanie
Miejsce: Gdańsk Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24
Data: 2017.05.20 10:00 - 13:00

Dokument wystawiony ponad 800 lat temu przez pomorskiego księcia Grzymisława dla starogardzkich joannitów wspomina o drodze kupców ( via Mercatorum) jako ważnym trakcie komunikacyjnym biegnącym przez nadmorskie tereny.
Opisując jego dokładny przebieg wymienia Kołobrzeg i Szczecin, nie zapominając o Skarszewach, Gdańsku i Oliwie. Historycy zajmujący się wczesnym średniowieczem nie mają żadnych wątpliwości, że trasa „ Drogi Kupców” w pobliżu naszego miasta w znaczącym stopniu pokrywała się z obecną ulicą Polanki ( dawniej Pelonkerweg). Przedstawiając więc, dzisiejszy wizerunek tej arterii, należy zawsze pamiętać o jej „starożytnym rodowodzie”. W późniejszym okresie, szczególnie od końca XVI wieku, kiedy to zamożni patrycjusze gdańscy zaczęli zakładać tu letnie rezydencje, znaczenie Polanek niepomiernie wzrosło. Oliwskie dwory skupiły się wzdłuż zachodniej, leśnej pierzei, natomiast wschodnia strona ulicy, przy której dominują wytworne eklektyczne wille, została zabudowana zaledwie 100 lat temu. Urbaniści planując jej społeczny wymiar nie zapomnieli o obiektach użyteczności publicznej, lokując przy niej w 1913 roku pierwszą oliwską szkołę średnią ( V LO), a kilkadziesiąt lat później ( 1955) oddając do użytku – w południowej jej części – duży kompleks szpitalny Marynarki Wojennej. Całkiem niedawno, na historycznych terenach dawnych Polanek, powstał także szpital dziecięcy oraz przyciągająca rzesze turystów z całego Świata rezydencja prezydenta Lecha Wałęsy. Kończąc ten tekst mam nadzieję, że przekonałem państwa do tego, aby wybrać się na długi spacer wzdłuż ulicy Polanki i dokładnie przyjrzeć się wszystkim obiektom znajdującym się przy tej wyjątkowej ulicy.