Akademia Sztuki Trzeciego Wieku

Wydział Sztuk Plastycznych
Prowadzący: informacja wkrótce
Typ: wykład
Miejsce: Gdańsk Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
Data: 2022.08.17 11:00 - 20:00

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza seniorki i seniorów w wieku 60+ do udziału w bezpłatnym cyklu spotkań na temat sztuki współczesnej. Projekt “Akademia Sztuki Trzeciego Wieku” łączy wiedzę teoretyczną wraz z doświadczaniem odbioru sztuki. W programie przewidziano wykłady, wyjścia
do galerii w Trójmieście oraz wspólny wyjazd do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
__________________________________________________________________________________

Projekt ma na celu aktywizację osób dorosłych do aktywnego uczestniczenia w dzisiejszej kulturze.
W przyjaznej atmosferze, doświadczeni edukatorzy wprowadzą odbiorców w świat sztuki współczesnej.

W sierpniu oraz wrześniu odbędzie się 5 wykładów w sali Oliwskiego Ratusza Kultury w Gdańsku Oliwie. Wykłady przeplatane będą wizytami w placówkach kulturalnych znajdujących się na terenie Trójmiasta, połączonymi z oprowadzaniem kuratorskim lub zajęciami edukacyjnymi.
Spotkania w galeriach sztuki odbędą się w dni powszednie, w godzinach przedpołudniowych.

Zwieńczeniem wykładów i spacerów będzie spotkanie poświęcone pracy plastycznej lub literackiej, którą wykonają uczestnicy. Chętni będą poproszeni o wykonanie kolażu inspirowanego sztuką współczesną lub o napisanie krótkiej wypowiedzi pisemnej rozpoczynającej się zdaniem: “Sztuka współczesna to dla mnie.....” Prace nie będą podlegały ocenie. Zostaną zaprezentowane po spotkaniu z udziałem wszystkich uczestników i ekspertów.

Ostatnim elementem projektu będzie dwudniowy wyjazd do Centrum Sztuki Współczesnej
w Toruniu, z oprowadzaniem kuratorskim. Grupie będzie towarzyszyć ekspert-edukator, który będzie moderował dyskusje uczestników na temat obejrzanych zbiorów po wizycie w CSW.

W całym projekcie udział weźmie 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Osoby niezakwalifikowane do całego projektu zapraszamy do skorzystania z otwartych wykładów.

Pełen program uwzględnia:
- 5 spotkań - otwartych wykładów o sztuce współczesnej: 17, 24, 31 sierpnia i 7, 14 września
- 5 wizyt w galeriach sztuki i muzeach w Gdańsku i Sopocie: 19, 26 sierpnia i 2, 9, 16 września
- warsztat plastyczno-literacki: 21 września
- wycieczkę do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu: 27-28 września

Zgłoszenie chęci udziału należy przesłać na adres e-mail: rezerwacje@wspolnotagdanska.pl

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.