Vlepka 3D

Wydział Sztuk Plastycznych
Prowadzący: Monika Szczukiewicz
Typ: warsztaty
Miejsce: Gdańsk Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25
Data: 2023.09.06 17:00 - 20:00

Podczas dwóch spotkań warsztatowych: 6 i 13 września 2023, uczestnicy poznają zjawisko wlepki przestrzennej, która zamieszczona w przestrzeni publicznej nadaje jej nowe znaczenia i sama również ulega znaczeniowym transformacjom. Będą więc autorami tzw. interwencji artystycznej, którą sami zaprojektują i zrealizują. Inspiracją tematyczną staną się wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej - patronki literackiej bieżącego roku.

Warsztatowe zadanie obejmie kilka etapów:

- zapoznanie się z ideą interwencji artystycznej,

- wybór tematu i opracowanie koncepcji,

- wybór materiału i formy (glina, silikon, alginat, odlew lub pojedynczy egzemplarz).

Następnie każdy z uczestników wybierze miejsce ekspozycji w przestrzeni Gdańska Oliwy i tam zamieści swoją wlepkę. Ostatnim zadaniem będzie wykonanie dokumentacji fotograficznej wlepki w miejscu jej ekspozycji. 

W trakcie zajęć każdy zdobędzie podstawowe umiejętności pracy z gliną i innymi materiałami rzeźbiarskimi, a także narzędziami modelarskimi (nożyki, szpachelki, patyczki).

Na początku grudnia dokumentacja zdjęciowa powstałych projektów zostanie zaprezentowana publicznie w Oliwskim Ratuszu Kultury.

 

Tu znajdziesz łyk wiedzy na temat idei sztuki w przestrzeni publicznej oraz sporo inspiracji:

https://ultrafioletowo.pl/artykuly/street-art-graffiti-mural-czym-sie-roznia-te-pojecia/ 

https://hiro.pl/street-art-w-mniejszym-formacie-czyli-wlepy-z-calego-swiata/ 

https://puszka.waw.pl/-street_art_graffiti_world-pl.html 

Projekt Oliwska Akademia Sztuki jest dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.