Wydział Rodzinny

  • Integracja i pogłębianie więzi rodzinnych podczas wspólnych zabaw edukacyjnych z zakresu plastyki, muzyki, kulinariów, ekologii
  • Propagowanie dobrej, wartościowej literatury dziecięcej
  • Rozbudzenie wśród dzieci potrzeby czytania
  • Kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez zabawy plastyczne na kanwie wspólnie przeczytanej lektury

Galeria zdjęć wydziału

grafika 436, grafika 435, grafika 434, grafika 433, grafika 432, grafika 431, grafika 421, grafika 420, grafika 419, grafika 418, grafika 417, grafika 416, grafika 415, grafika 414, grafika 413, grafika 369, grafika 368, grafika 367, grafika 366, grafika 365, grafika 364, grafika 363, grafika 362, grafika 361,