Adriana Majdzińska

Wydział Sztuk Plastycznych

Artystka zajmująca się rzeźbą, rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. Urodzona 11.11.1973 r. w Słupsku. Zawodowo związana z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W twórczości interesuje ją forma przestrzenna w klasycznym rozumieniu.

Pracuje głównie w drewnie, ale stosuje również metal, kamień, beton czy ceramikę, wybrany materiał zawsze podporządkowuje treści prac. Operuje prostymi, syntetycznymi formami nadając im znaczenie symbolu.

Do tej pory powstały cykle: „Siedem Grzechów Głównych” 2000, „Militaria” 2002, „Videoinstalacja” 2004, „Masculinum” 2007, „Memuary” 2007, „Pojemnik” 2009, „Relikwiarze” 2011, „Serce” 2012, „Signum” 2013, „Signum II” 2014. Brała udział w wielu wystawach, plenerach i konkursach rzeźbiarskich w kraju i zagranicą. Jest laureatką nagród i stypendiów min.: nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za najlepszy debiut w dziedzinie rzeźby w 2000 r. i złotego medalu na XX Salonie Rzeźby w Warszawie w 2003 r.

Prywatnie rozwija swoje zainteresowania muzyczne, współpracuje z Uhuru Trio i Kaszubowski Modifying Group.