Agnieszka Bzymek

Wydział Rodzinny

Dr Agnieszka Bzymek jest adiunktem na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Jest pedagogiem praktykiem i teoretykiem, diagnostą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, trenerką w mieszkaniu interwencyjnym i readaptacyjnym, wychowawcą w domu dziecka i ognisku wychowawczym. Prowadzi równiez terapię zajęciową osób starszych.

Interesuje się teorią rozwoju psychospołecznego człowieka, komunikacją interpersonalną, komunikacją nie-przemocy i relacjami rodzinnymi.

Kontakt: a.bzymek@ateneum.edu.pl