Katarzyna Jackowska-Enemuo

Wydział Rodzinny

Animatorka kultury, śpiewaczka, opowiadaczka, akordeonistka, autorka muzyki i tekstów.

Od 1998 roku zajmuje się muzyką średniowieczną i tradycyjną. Uczyła się od najlepszych śpiewaków – tych kształconych i tych ludowych.

Od 2000 roku współpracuje ze Scholą Teatru Węgajty, jako solistka w dramatach liturgicznych (Ludus Passionis, Ludus Paschalis, Ordo Annuntiatione, Cuda św. Mikołaja) i innych programach koncertowych (m.in. „Kanty i Psalmy” – XVII-wieczna nabożna tradycja ukraińska, „Theotokos” – tradycje maryjne Wschodu i Zachodu, „Zamek Warmia” – muzyka dawnych Prus Wschodnich, „Orient-Okcydent” – muzyka czasów krucjat).

Uczestniczka wypraw badawczych na wsie polskie, ukraińskie, węgierskie i mołdawskie, a także na Sardynię. Jej teksty dotyczące muzyki i obrzędowości tradycyjnej były publikowane w kwartalniku "Konteksty".

Współzałożycielka i liderka Kapeli Jazgodki, z którą gra etniczną muzykę z różnych stron Europy oraz muzykę autorską, wydaną na płycie "W Międzyczasie" w 2015 roku. Współzałożycielka i wokalistka międzynarodowego składu Bocadorada.

Zbiera i śpiewa pieśni, ballady i piosenki średniowieczne i tradycyjne, pisze własną muzykę i teksty (m.in. programy koncertowe TrubadurkiAy, VidaPieśni Wędrowne, Kubek do Nalewania Snów, W Międzyczasie).

Od 2008 roku uczy się sztuki opowiadania i opowiada – bajki, baśnie, historie prawdziwe i zmyślone, dzieciom i dorosłym (w autorskich programach oraz we współpracy m.in. ze Stowarzyszeniem Grupa Studnia O). Występuje w Polsce i za granicą, zarówno w ramach kameralnych wydarzeń, projektów lokalnych i ogólnopolskich, jak i dużych imprez i festiwali (m.in. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania w Warszawie, Spotkania Opowiadaczy "Słowodaję" w Lublinie, festiwal "Una Semana de Cuentos" w Poznaniu, jako opowiadaczka i muzyk od lat działa na Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie, Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, Festiwal Instalacji Lirycznych w Gdańsku i in.).

Prowadzi również warsztaty opowiadania i warsztaty związane z historiami lokalnymi i rodzinnymi – m. in. W ramach projektu "Domograj" (2006 rok, Warmia) oraz współpracy z domami dziecka i ośrodkami wychowawczymi (Warszawa 2008-2012).

Od 2000 roku prowadzi warsztaty tańców i pieśni tradycyjnych oraz śpiewu naturalnym głosem dla dzieci i dorosłych. Prowadzi też zajęcia i warsztaty związane z różnorodnością kulturową, między innymi z tradycjami świątecznymi – maski kolędnicze i zapustne, muzyczne i teatralne formy tradycyjnego kolędowania, muzyczne tradycje karnawałowe, święta roku kalendarzowego w różnych częściach świata.

Od 2009 roku współpracuje z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych i upośledzonych (m. in. Fundacja "Otwarcie, PSOUU) prowadząc warsztaty kulturowe i muzyczne oraz realizując wspólne projekty parateatralne.

Prowadzi różnego rodzaju działania związane z kulturą Romów, zbiera stare cygańskie opowieści i pieśni, współpracuje z romskimi muzykami z różnych części kraju i Europy, m. in. z Teresą Mirgą oraz zespołem Hitano z Olsztyna.

Zajmuje się działaniami na rzecz dialogu międzykulturowego, jest autorką kilku projektów dotyczących edukacji kulturowej i dialogu międzykulturowego (m.in. „Zebra” w 2008, „Świat mieszka w Warszawie” w 2010, „Opowiedz Sąsiedzie” w 2012).

Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Teatr Węgajty (Warmia), Stowarzyszeniem Ręką Dzieło (Warmia),  Muzeum Etnograficznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem Dom Tańca Poznań, Stowarzyszeniem Barak Kultury (Poznań), Warsztatami Kultury (Lublin), Stowarzyszeniem Grupa Studnia O. (Warszawa), Fundacją "Otwarcie" (Konin), Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Gdańsk).