Henryk Kulesza

Wydział Kaligrafii i Typografii

Urodził się w Gdańsku w 1949 roku. Z wykształcenia jest germanistą (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Teoretyk pisma odręcznego, autor licznych artykułów na temat estetyki pisma i terapii grafomotoryki poprzez powiązanie kaligrafii z muzyką.

Jest współzałożycielem (od 1997 roku Prezesem Zarządu) Nadbałtyckiego Stowarzyszenia Kaligraficznego.