Piotr Rutkowski

Wydział Przyrodniczy

Katedra Taksonomii Roślin

i Ochrony Przyrody

Pracownia Geobotaniki

i Ochrony Przyrody