Sławomir Rodriguez Porębski

Wydział Rodzinny

Muzyk perkusjonista z ponad 25-letnim stażem. Współzałożyciel, członek, lider szeregu zespołów, między innymi: NO LIMITS, LESZCZE, IKENGA, HELLO, ROCKA’S DELIGHT, ORQUESTA SAMBA PICANTE, HIMEROS, CAFE Y SON, DŻEMBERSI, EBANAKOMA… 
Instruktor muzyczny i teatralny, pracujący z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi a także z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, również za granicą. 
Prowadził, między innymi: 
* 2008/2009/2010/2011 – Polsko-Niemieckie Warsztaty Bębniarskie Prora (Rugia) 
* 2010 – Staszowskie Warsztaty Bębniarskie 
* 2003/2009/2010/2011 – warsztaty bębniarskie w Domu Kultury PLAMA w Gdańsku
* 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011 – zajęcia muzyczne i teatralne dla dzieci i młodzieży w ramach sopockiego Stowarzyszenia Meander
* 2005/2006/2007/2009 – Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne w Rothenklempenow 
* 2005/2006/2007/2008/2009 – warsztaty muzyczne w ramach Sceny 128 przy Teatrze Miejskim w Gdyni 
* 2006/2007/2008/2009 – grupę perkusyjną przy Tczewskim Centrum Kultury
* 2005/2006/2007/2008 – warsztaty dla młodzieży w Domu Kultury MODEM w Gdańsku
* 2004/2005/2006/2008/2009 – Warsztaty Bębniarskie w Ekologicznej Wiosce Dziecięcej Zaroślak
* 2005/2007/2009 – warsztaty na Międzynarodowych Spotkaniach z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Świat Mało Znany” 
* 2004/2005/2006/2009 – Koło Teatralno-Muzyczne w III Zespole Szkół Społecznych w Gdańsku * 2005/2006 – zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku w YMCA Gdynia * 2004/2005 – Zimowe Warsztaty Artystyczne w Sarnówku
* 2004 – Europejskie Warsztaty Integracyjne Transgraniczne Rytmy w Białym Borze 
* 2003/2004 – Warsztaty Teatralne Ostróda 
* 2003/2004 – warsztaty “Rytm, Ruch, Świadomość” w gdańskim klubie ŻAK
* 2003/2004 – zajęcia muzyczne dla studentów Sopockiego Ośrodka Psychologii Integracyjnej Sophia 
Autor i reżyser przedstawień dla dzieci, realizowanych w ramach Warsztatów Artystycznych Stowarzyszenia Bursztynowe Oko. 
Twórca muzyki teatralnej, współpracujący z artystami Trójmiejskiej Sceny Tańca Współczesnego.