Ewa Szpila

Wydział Robót Ręcznych

Od wielu lat zajmuje się koronką klockową , prowadzi warsztaty  dla dorosłych i dzieci w ramach projektów związanych z ginącymi zawodami , jak również w swoim Gospodarstwie Agroturystycznym „Koronkarnia”. Przekazuje swoją  wiedzę, tworzy wzory, rekonstruuje koronki historyczne, projektuje i wykonuje koronki do ubrań, biżuterie, itp.

Uczestniczyła w wielu festiwalach i spotkaniach koronkarskich w Polsce, Włoszech, Czechach  Belgii, Hiszpanii, Francji, Portugalii, Finlandii, Rosji, Niemczech, Słowacji, Austrii , Anglii, Szkocji  i na  Węgrzech.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii  stypendium  twórcze.

Vice Prezes Stowarzyszenia Twórczości Regionalnej w Bobowej. Współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Juror w ogólnopolskich konkursach koronki klockowej. Członek Międzynarodowej Organizacji Koronek Klockowych i Igłowych OIDFA.