Katarzyna Marciniak

Wydział Sztuk Plastycznych

Artysta plastyk ze spejalizacją z grafiki warsztatowej i dyplomem z rysunku w pracowni prof. Stanisława Góreckiego
w roku 1995 roku na Wydziale Artystycznym w Lublinie. Członek Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa w Warszawie.
Otwarty przewód doktorski w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Artystycznym w Lublinie.
Od wielu lat poszukuje własnych form wyrazu w tkaninie artystycznej oraz prowadzi własną pracownię jedwabiu skupiającą
się na działalności edukacyjnej. Od kilku lat tworzy cykl tkanin w technice eco-print, głównie jedwabnych pod wspólnym
tytułem Ślady Natury, w których tylko „maluje naturą”. Początkowa inspiracja naturą, jaką widać było w jej rysunku i grafice
przerodziła się w użycie roślin do „malowania” owych tkanin.