Katarzyna Rozmarynowska

Wydział Oliwistyki. Katedra Wiedzy

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej (prowadzi zajęcia z urbanistyki i architektury krajobrazu), autorka Zielonego Pomnika Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie.