Joanna Pyśk

Wydział Sztuki Ogrodniczej i Florystyki

mgr inż. Joanna Pyśk, teoretyk i praktyk w zawodzie ogrodnik. Od 25 lat nauczyciel Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku.