Janusz Plota

Wydział Sztuk Plastycznych

Malarz, performer, rzeźbiarz, niezależny kurator i autor teoretycznych tekstów artystycznych. Urodził się w 1957 roku. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP). Dyplom (1986) w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego; specjalizacja w pracowni malarstwa ściennego prof. Andrzeja Dyakowskiego. Uprawia sztukę bez podziału na dyscypliny i media: malarstwo, rysunek, sztuka architektoniczna, instalacje, performance. Autor tekstów o sztuce.

Janusz Plota jest założycielem Formacji Sztuki Tranzytowej - TransitArt (1992), której manifest został zaprezentowany na pokazie TRANSITART podczas Międzynarodowego Sympozjum Trusow Galerii El w Elblągu w roku 1993. Jest też współzałożycielem Stowarzyszenia Autostrada Kultury założonego w 2006 roku.

TransitArt to sztuka przełamująca granice i bariery międzyludzkie. Sztuka tranzytowa to postawa poszukiwania podobieństw w sztuce i kulturze całego świata. Codzienny dialog i monolog tworzony przez artystę jest postawą poszukującą wartości. Tą odkrywczość manifestuje artysta co pewien czas w galeriach, muzeach i co raz częściej na największych festiwalach sztuki na świecie, tworząc nowe obiekty, kolumny, instalacje i megaznaki.

Mieszka w Gdańsku. Tu organizuje spotkania, konferencje i sympozja sztuki transgranicznej. Swoje projekty twórcze realizuje w Europie i Azji. Filozofia sztuki tranzytowej pozwoliła twórcy na zrealizowanie szeregu znaczących, międzynarodowych projektów kuratorskich, które poszerzyły obraz sztuki transgranicznej w Polsce i Europie. Ważniejsze realizacje to: Arche 2000, Transitart 2002, Sztuka Lotu-Lot Sztuki 2003-Polen NU, Space of Memory 2000-2005, Humus of Art-Art of Humus 2006-2007, Wolne Miasto Gdańsk - Gdańsk Miasto Wolne 2007, Lustra Wolności 2008, Lustra Wolności II 2009, TE Documentation 2000-2010.