Roman Krzyżanowski

Wydział Oliwistyki. Katedra Emocji

Oliwianin od 1945 roku.