Leszek Żuliński

Wydział Literatury

Wybitny polski krytyk literacki, znany dziennikarz, poeta, felietonista, edytor i redaktor.
Barwna i ciekawa postać. Urodzony w 1949 roku. Debiutował jako poeta w 1971, jako krytyk rok później. Autor dziesięciu zbiorów poezji (najnowszy ukaże się lada moment), piętnastu książek krytycznoliterackich, setek artykułów, posłowi, komentarzy. Współpracownik redakcji kilkudziesięciu pism, TVP, juror w dziesiątkach konkursów.

Jako krytyk jest wybitnym znawcą pokolenia "Hybrydy", "Nowej fali" i "Nowej prywatności", jest na bieżąco także z najnowszą poezją i prozą. Opiekun i promotor młodych talentów.
Aktywny uczestnik życia kulturalnego Polski od 40 lat.