Marek Chomicki

Wydział Oliwistyki. Katedra Wiedzy

Marian Marek Chomicki urodził się 1949 r. w Gdańsku. W tym mieście przeszedł wszystkie stopnie edukacji. Oprócz pracy zawodowej interesował się dziejami "małej ojczyzny”, czyli losami Gdańska, Trójmiasta i Pomorza. Zainteresowanie owo zaowocowało zdobyciem uprawnień przewodnika miejskiego i terenowego w 1978 roku. Osiągając coraz wyższe stopnie wtajemniczenia, Marek Chomicki został wykładowcą na kursach dla przyszłych przewodników oraz egzaminatorem państwowym. Nie stroni również od działalności społecznej od kilkunastu lat pełniąc w kole Przewodników PTTK funkcję wiceprezesa ds. szkoleniowych. Od 35 lat przewodnictwo jest więc jego hobby i pasją.

Wśród obszarów, które podlegają przewodnickiej jurysdykcji Marka Chomickiego, najbliższą jego sercu jest Oliwa. Przeżył w tej dzielnicy prawie trzydzieści lat (dzieciństwo i młodość), poznał żonę Sabinę i doczekał się potomstwa (dwie córki). Bez cienia wątpliwości mówi o sobie, że Oliwę zna doskonale i może opowiadać o niej bez końca.