Zdzisław Nałęcz-Sobieszczański

Wydział Oliwistyki. Katedra Emocji

Zdzisław Nałęcz-Sobieszczański urodził się we Lwowie w 1923 roku. Od 1957 roku mieszka w Oliwie przy ul. Polanki. Chodził do szkoły ze Zbigniewem Herbertem. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.