Karol Maliszewski

Wydział Literatury

Współczesny polski pisarz (sześć książek prozatorskich, jedenaście zbiorów poezji), jeden z najbardziej wpływowych krytyków literackich, współtwórca nowoczesnego myślenia o literaturze po roku 1990. Autor siedmiu opracowań krytycznoliterackich, m.in. "Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji".
Publikował setki artykułów w prasie literackiej i w internecie. Jest wyjątkowym analitykiem i komentatorem współczesnego życia literackiego i prądów twórczych. Wielokrotnie nagradzany za swój dorobek pisarski.
Mieszka w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku.