Andrzej Januszajtis

Wydział Oliwistyki. Katedra Wiedzy

Doc. dr inż. Andrzej Januszajtis urodził się w Lidzie (obecnie Białoruś) w 1928 roku. Od roku 1949 mieszka w Gdańsku. Był dyrektorem Instytutu Fizyki Politechniki Gdańskiej oraz dziekanem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

W latach 1990-1994 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. W roku 2002 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk".

Jest wybitnym znawcą dziejów Gdańska. Aktywnie uczestniczy w ratowaniu i przywracaniu utraconych gdańskich zabytków oraz pielęgnowaniu tradycji. Doprowadził m.in. do odbudowy zegara astronomicznego z 1470 w kościele Mariackim i powrotu carillonu na wieżę kościoła św. Katarzyny.

Jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy o Gdańsku i autorem wielu publikacji o historii Gdańska i jego wybitnych mieszkańcach.