Oksana Rabij

Wydział Kaligrafii i Typografii

Oksana Rabij jest absolwentką Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jest pedagogiem, polonistką ze specjalnością wiedza o kulturze. Jest właścicielką Agencji Reklamowo-Eventowej. (www.e-or.pl)

Interesuje się zagadnieniami związanymi z kulturą i literaturą Europy Środkowo-Wschodniej.