Irena Romasiuk

Wydział Oliwistyki. Katedra Wiedzy

Irena Romasiuk pochodzi z Kołobrzegu, ale mieszka w Oliwie wraz z mężem i synami. Z wykształcenia jest architektem i planistą przestrzennym, oba te kierunki ukończyła na Politechnice Gdańskiej. 

Od 1999 roku pracuje w Biurze Rozwoju Gdańska.