Dorota Myślińska

Wydział Przyrodniczy

Dr Dorota Myślińska, pracownik Pracowni Neurobiologii w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.