Kuba Karłowski

Wydział Sztuk Plastycznych

grafik, ilustrator, fotografik. Studiował w gdańskiej ASP i Pracowni Bo Andersena (Królewska Akademia Sztuk Pięknych w Kopenhadze). Brał udział w wystawach w kraju i za granicą. Autor wielu okładek i opracowań graficznych albumów muzycznych m.in: Via Cantus, Agnieszki Osieckiej, Jarka Śmietany, Deer Project, Loud Jazz Band, Kattorny i innych.
Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Obecnie główny designer i członek zarządu LJB Music Records (Oslo-Norway).