Rafał Borkowski

Wydział Sztuk Plastycznych

Urodzony w 1973 roku w Gdańsku, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. Ukończył Studia w Instytucie Sztuk Wizualnych we Francji; od 1914 profesor nominowany w Wyższej Szkole Sztuki I Designu, gdzie prowadzi pracownię rysunku. Prowadzi katedrę rysunku na pierwszym stopniu studiów artystycznych. Opieka promotorska na drugim stopniu studiów artystycznych. 

Odpowiedzialny za projekty artystyczne i kulturalne w ramach współpracy ze stowarzyszeniem polonijnym Loara-Wisła.